Bron: VHG

Goed nieuws voor onze branche afgelopen vrijdag! Het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben een akkoord bereikt over de begroting 2014. De door ons zo verlangde verlenging van de lage btw op arbeid in de aanleg en het onderhoud van particuliere tuinen is opgenomen in dit akkoord. De lage btw zal nu, conform de huidige regeling, gelden tot en met 31 december 2014.

Wij zijn als Branchevereniging VHG bijzonder blij met dit resultaat. Onze leden hebben in de afgelopen periode regelmatig de wens uitgesproken dat de lage btw langer van toepassing zou zijn. De lobby hiervoor was echter geen gemakkelijke. Vertrekpunt was dat er van een verlenging geen sprake zou zijn. In de onderhandelingen tussen het kabinet en de oppositiepartijen passeerden vele wensen vanuit het politieke en het maatschappelijk veld de revue. Bovendien was op voorhand niet duidelijk met welke partijen er uiteindelijk een akkoord bereikt zou kunnen worden.

Cijfers
Branchevereniging VHG heeft, samen met VNO-NCW, MKB Nederland en de andere branches waarvoor de tijdelijk lage btw geldt, voortdurend het belang van de lage btw voor de hoveniersbranche langs verschillende wegen kenbaar gemaakt. Dat belang konden we onderbouwen met harde cijfers. Uit een tussentijds onderzoek is gebleken dat hoveniers duidelijk meer offertes, opdrachten en omzet door de lage btw behalen. Een ander belangrijk element is, dat deze maatregel ook bijdraagt aan behoud van werkgelegenheid in de branche. Eén op de zeven hoveniersbedrijven zegt door de lage btw geen personeel te hebben hoeven ontslaan.

Oproep aan de politiek
Na Prinsjesdag had Branchevereniging VHG al een sterke oproep gedaan aan de politiek om ervoor te zorgen dat de lasten voor bedrijven worden verlaagd en het vertrouwen van consumenten wordt hersteld. In die oproep werd de verlenging van de lage btw bepleit. In de tussentijd zijn er verschillende informele contacten geweest. Om nogmaals de aandacht op de lage btw te vestigen ontvingen de leden van de Commissie Financiën en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer vorige week een aanvullend bericht met een link naar het VHG Videojournaal. Daarin is een item over het effect van de lage btw voor hoveniers opgenomen. Van diverse Kamerleden is een reactie ontvangen, dat zij deze boodschap zouden betrekken in de onderhandelingen.

Vervolgonderzoek
Ons doel om de lage btw op arbeid in de aanleg en het onderhoud van particuliere tuinen langer te laten duren, is bereikt. Ik hoop van harte, dat de lobbyinspanningen van VHG in dit kader in de eerste plaats mooie vruchten voor onze leden mogen dragen. De effecten van de lage btw zullen we de komende tijd blijven volgen. Binnenkort zal er een vervolgonderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door USP. Graag nodig ik u alvast van harte uit om aan dit onderzoek mee te doen, zodat we op basis van deze resultaten opnieuw een sterke boodschap aan de politiek kunnen afgeven.

Mocht u verder nog vragen hebben over de toepassing van de lage btw, dan kunt u contact opnemen met onze Ondernemershelpdesk via telefoonnummer (030) 659 55 50.

Met vriendelijke groet,
Branchevereniging VHG

Egbert Roozen, directeur