VHG heeft op donderdagochtend 22 oktober, samen met sportbonden, terreinbeheerders en een aantal andere organisaties, twee Green Deals ondertekend voor de sport- en de recreatiesector. In deze deals zijn afspraken vastgelegd over het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij terreinonderhoud en het delen van ervaringen. 

De betrokken partijen willen meewerken aan het afbouwen van hun bestrijdingsmiddelengebruik. Met het sluiten van de Green Deals wordt er ingezet op alternatieven voor bestrijdingsmiddelen. Zij werken samen om goede voorbeelden te verzamelen en met innovatie  knelpunten op te lossen. Op korte termijn worden er ook met producenten en met verkooppunten zoals tuincentra afspraken gemaakt over het toepassen van alternatieve middelen door tuinbezitters.

Wettelijk verbod
Vanaf 2016 wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen verboden op een harde ondergrond, zoals trottoirs straten en pleinen. Hiermee wordt voorkomen dat er onnodig schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen en zo naar het oppervlaktewater wegspoelen. Eind 2017 wordt dit verbod uitgebreid naar onverharde terreinen. Onder meer sportvelden en recreatieterreinen blijven echter nog uitgezonderd van dit verbod, omdat het hier niet goed mogelijk is om het onderhoud volledig zonder bestaande middelen te doen. Maar ook hier moet het gebruik worden teruggebracht.

Bron: vhg.org