Branchevereniging VHG ontvangt Europarlementariër Lambert van Nistelrooij bij Van Helvoirt Groenprojecten

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij was vrijdag 7 februari te gast bij Van Helvoirt Groenprojecten in Berkel-Enschot. Hij werd daar ontvangen door een delegatie van het VHG-bestuur, VHG-directeur Egbert Roozen en de directie van Van Helvoirt: Remco Valk en Bert van Helvoirt. Gezamenlijk bespraken zij wat Europa kan betekenen voor de groenbranche en welke mogelijkheden de Europese innovatie- en onderzoeksprogramma’s bieden voor Branchevereniging VHG.

Branchevereniging VHG is voortdurend op zoek naar aanknopingspunten in Europese programma’s die van belang zijn voor de groenbranche. Daarbij staat een integrale benadering van de functies die groen kan vervullen centraal. Van Nistelrooij noemde de programma’s ‘Smart cities’, ‘Biobased economy’ en ‘Green infrastructure’ als voorbeelden van thema’s waarop VHG kan aansluiten. Belangrijk is daarbij dat innovaties gekoppeld zijn aan onderzoek. “Voor Europa is het van belang dat wordt geïnvesteerd in onderzoek, werknemers en technologie. De beschikbare gelden zijn dus vooral een stimulans tot samenwerking tussen innovatieve ondernemingen, kennisinstellingen, onderwijs en overheid.”

Structurele innovaties

Van Nistelrooij kreeg tijdens zijn bezoek een kijkje achter de schermen van één van de innovatieve ondernemingen in de groenbranche: Van Helvoirt Groenprojecten. Dit familiebedrijf is zeer actief met structurele innovaties op het gebied van groen en gezondheid. Zo heeft het in nauwe samenwerking met collega’s en wetenschappelijke instellingen het Vitura Vitaliteitscentrum opgezet. Hierbij wordt de groene (buiten)ruimte bewust ingezet bij het herstel van stressgerelateerde aandoeningen. Daarnaast investeert Van Helvoirt structureel in duurzame producten (zoals bomensubstraat op basis van afval) en duurzame samenwerking op het gebied van onderwijs (in het Opleidingscluster Midden-Brabant).

Egbert Roozen belichtte de landelijke activiteiten van de groenbranche, waaronder het concept De Levende Tuin, de deelname aan het Manifest Klimaatbestendige Stad en het Energieakkoord en de Green Deal Duurzame Levende Buitenruimten. De Europarlementariër gaf aan zeer onder de indruk te zijn van deze initiatieven.

Groen, groei en banen

Als oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant is Van Nistelrooij is geen onbekende in de regio waar Van Helvoirt actief is. Sinds 2004 is hij Europarlementariër voor de CDA/EVP-fractie. Hij behartigt de belangen voor de Nederlandse regio’s op het gebied van ouderenbeleid, onderzoek en innovatie, energie, ICT en telecom, industrie en visserij. Van Nistelrooij heeft zich sterk gemaakt voor hervorming van de EU-uitgaven ten gunste van onderzoek, innovatie en opleiding. Met als resultaat dat er vanaf 2014 325 miljard euro budget gereserveerd is in structuur- en investeringsfondsen en 70 miljard euro beschikbaar voor onderzoek. Nederland verwacht in de komende jaren 5 miljard euro uit de EU-fondsen te kunnen verwerven. Van Nistelrooij legt de nadruk op groen, groei en banen. Hij is ervan overtuigd dat samenwerking tussen innovatieve topinstituten en bedrijven in Nederland met slimme specialisatieprojecten elders in Europa, zal gaan leiden tot werkgelegenheid. Slimme specialisaties zijn innovaties met een maatschappelijk en economisch rendement.

Over Branchevereniging VHG

Branchevereniging VHG behartigt de belangen van de ondernemers in het groen. Bij VHG zijn in totaal 1.100 bedrijven aangesloten. Zij zijn actief zijn in de aanleg en het onderhoud van particuliere tuinen, openbaar groen, dak- en gevelbegroening, interieurbeplanting en in de boomverzorging.
Branchevereniging VHG wil namens de branche de gesprekspartner zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengt bij politiek, institutionele partijen en burgers. De sector streeft maatschappelijk verantwoord ondernemen na en levert met zijn diensten een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen. Branchevereniging VHG legt vanuit dat oogpunt ‘de groene verbindingen’ naar mens en maatschappij.