De Eerste Kamer heeft de behandeling van de Aanbestedingswet van de agenda gehaald. Deze stond geagendeerd voor dinsdag 11 september. Branchevereniging VHG, voor ondernemers in het groen, is teleurgesteld over dit uitstel. De nieuwe aanbestedingswet is nodig om lasten voor ondernemers te verlichten, een betere toegang voor MKB-ers te garanderen en geclusterde mega-opdrachten te voorkomen.

Duidelijke kaders over clusteren, proportionaliteit en het ontmoedigen van gunnen op laagste prijs zijn alle onderdeel van de nieuwe aanbestedingswet. Branchevereniging VHG is na een intensieve lobby tevreden over het feit dat deze onderwerpen zijn opgenomen. Ook moet de wet een einde maken op het louter selecteren van aannemers op laagste prijs. Het éénzijdig gunnen op de laagste prijs gaat nu in de groene sector ten koste van kwaliteit, sociale aspecten en duurzaamheid. De neerwaartse prijsspiraal maakt dat marges onder druk zijn komen te staan.

De aanbestedingswet wordt na de verkiezingen opnieuw geagendeerd. Onbekend is op welke termijn behandeling plaats kan vinden. De aanbestedingswet is in de Tweede Kamer door een ruime Kamermeerderheid aangenomen. VHG verwacht dan ook niet dat de wet inhoudelijk tot veel discussie zal leiden in de Eerste Kamer. VHG dringt aan op een snelle behandeling zodat de wet op 1 januari 2013 in kan gaan.

Bron: VHG.org