Het bestuur van VHG Vakgroep Hoveniers is op zoek naar twee leden die zich verkiesbaar willen stellen voor de Ledenraad. De ideale kandidaat is een groene ondernemer met een heldere visie op ontwikkelingen in de branche, het bedrijfsleven en de maatschappij.

De VHG Ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de regionale afdelingen en de vakgroepen. Het is een belangrijke schakel tussen de leden en het bestuur. Als hoogste orgaan binnen VHG, toetst de Ledenraad of het VHG-bestuur het businessplan adequaat heeft laten uitvoeren door het Landelijk Bureau. Ook adviseert de Ledenraad het VHG-bestuur over de vaststelling van het businessplan, de begroting en het jaarverslag.

De raad komt minstens twee keer per jaar bij elkaar.

Informatie en reageren
Bent u lid van VHG Vakgroep Hoveniers en wilt u meer informatie over deze functie? Neemt u dan contact op met vakgroepsecretaris Richard Maaskant via (030) 659 56 45 of r.maaskant@vhg.org.

Bron: VHG – 10-04-2014