Het tijdelijk lagere btw-tarief voor arbeidskosten hoveniers gaat ook gelden voor het aanleggen en
onderhouden van de tuin. Branchevereniging VHG is er zeer tevreden met deze maatregel in het
kader van het woonakkoord. Na langdurige lobby vanuit Branchevereniging VHG en een dringend
verzoek vorige week aan het adres van minister Blok en Staatssecretaris Weekers met betrekking
tot dit onderwerp, is er nu een akkoord gesloten tussen D66, ChristenUnie en SGP. De verlaging
geldt op arbeid en gaat in op 1 maart 2013 (voor de duur van een jaar) en wordt teruggebracht van
21 naar 6 procent.

Waarnemend voorzitter van Branchevereniging VHG de heer Rien van der Spek reageert; “De aanhouder
wint! Na 10 jaar intensieve lobby vanuit Branchevereniging VHG ben ik zeer tevreden dat we het succes
hebben gehaald. De BTW voor de groene aanleg en onderhoud is tijdelijk verlaagd. Dit is de kans voor
onze sector om Nederland meer te vergroenen. In het kader van duurzaamheid zijn veel subsidies
gegeven voor groene auto’s en nu is het tijd om te investeren in het ‘echte groen van Nederland”.

Branchevereniging VHG heeft vorige week door middel van een brief, een dringend beroep gedaan op
Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en Staatssecretaris Weekers (Financiën) om de werking van de
lage btw-regeling te verbreden. Dit met het oog op de huidige economische situatie van de groene sector.
Steeds meer groeit het maatschappelijk besef dat groen bijdraagt aan de gezondheid van mensen en de
kwaliteit van de leefomgeving en de economische waarden. Brancheverenging VHG is zeer tevreden
over het feit dat deze regeling bijdraagt aan de vergroening van Nederland.

Het 6%-tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan een woning.
Onder deze werkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en
onderhouden van (delen van) de woning en de aanleg en onderhoud van de tuin. Het verlaagde tarief is
uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen. Het verlaagde tarief is
niet alleen van toepassing voor particulieren maar ook voor woningbouwcoöperaties.

Bron: VHG