Een groot landelijk werkend groenvoorzieningsbedrijf heeft het initiatief genomen om een sectorplan in te dienen voor het opleiden van leerlingen in het praktijkonderwijs. Namens de initiatiefnemers is Branchevereniging VHG op zoek naar bedrijven die willen deelnemen aan dit plan en het ook mee willen ondersteunen richting het ministerie. Het plan zal uiterlijk 1 mei worden ingediend.

Via scholing, stage en begeleiding worden leerlingen voorbereid op uitvoerende werkzaamheden in de sector. Dit gebeurt uit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en om in de toekomst te kunnen voorzien in de vraag naar uitvoerend personeel. Dit plan kan echter alleen van start gaan als meerdere bedrijven, verspreid over Nederland, eraan deelnemen.

Het project zal in september 2014 van start gaan en loopt tot aan de zomerperiode van 2016. Van bedrijven wordt gevraagd om leerlingen een stageplaats aan te bieden en ook een arbeidscontract wanneer zij de opleiding met goed resultaat hebben afgerond. Voor de deelnemende bedrijven is begeleiding beschikbaar. Ook ontvangen zij een tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding (voorlopige indicatie circa 14.000 euro per leerling).

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Jeroen Zijlmans van de VHG via telefoonnummer (030) 659 56 66.

bron: Branchevereniging VHG, 10/04/14