De afgelopen drie edities van Expo TCO hebben voldaan aan de doelstelling “Opheusden op de kaart zetten als hét laanboomcentrum van Europa” én de onderlinge samenwerking te bevorderen. Tijdens de laatste editie toonden de 90 standhouders, waarvan 55 groene deelnemers en 35 toeleverende bedrijven en diensten, een totaalpakket voor tuin en openbaar groen.

 

Met 710 bezoekers op woensdag en 1630 op donderdag ligt het totale bezoekersaantal op 2340 bezoekers. 840 mensen kwamen uit de regio. Van de 1500 vakbezoekers kwam 12% uit het buitenland en er werden 14 nationaliteiten geteld.

 

Kwaliteit

Expo TCO wordt gewaardeerd om haar kwaliteit en hoewel de omvang van de beurs niet groot is, is de beleving van een echte laanbomenbeurs goed. De Bomentour bood geïnteresseerde bezoekers een kijkje in de keuken van een laanboomkwekerij. Van 13 deelnemers kon het bedrijf worden bezocht. Tientallen bezoekers maakten hiervan gebruik.

Op de beurs werden 18 innovaties, zowel technische als groene noviteiten, gepresenteerd en ook de techniekstraat buiten liet zien op welk niveau de kwaliteit van de productie van laanbomen wordt geborgd.

 

Vervolg

De werkgroep Expo TCO buigt zich over het vervolg en een vierde editie ligt zeker in het verschiet. De komende weken worden gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Aanpassen, verbreden en vernieuwen zijn daarbij sleutelwoorden. Het streven is om in november besluiten te nemen.