Om een halt toe te roepen aan de verstening van de particuliere tuin gaan Vogelbescherming en Operatie Steenbreek de samenwerking aan.

Het doel van Operatie Steenbreek is om de negatieve gevolgen van verstening van de particuliere tuin onder de aandacht te brengen van tuinbezitters en hen te ondersteunen bij de vergroening van hun tuin. Deze publiekscampagne sluit aan bij de campagne “Jaarrond Tuintelling”die als doel heeft het verzamelen van gegevens over vogels, zoogdieren en insecten in en rond tuinen. De gemene deler is: hoe minder steen en hoe meer groen des te meer leven.

Vogelbescherming is een van de initiatiefnemers van de “Jaarrond Tuintelling” naast Sovon Vogelonderzoek Nederland, De Vlinderstichting, RAVON, Zoogdiervereniging, FLORON en EIS Kenniscentrum Insecten.

Laagdrempelig

Operatie Steenbreek brengt via de samenwerking de “Jaarrond Tuintelling” onder de aandacht van de gemeenten die bij hen zijn aangesloten. Voorzitter Wout Veldstra: ‘De “Jaarrond Tuintelling” biedt een toegevoegde waarde op onze activiteiten. Het vraagt namelijk op een laagdrempelige manier bewoners actief aan te geven wat er zoal in de tuin aan vogels, vlinders, libellen, zoogdieren, amfibieën voorkomt. Hoe meer biodiversiteit er in de tuin is, hoe beter de score is en dit draagt weer bij aan de totale biodiversiteit van een straat, wijk, dorp of stad.’ Daarnaast laat Veldstra weten dat een groene tuin niet alleen goed is voor de biodiversiteit. Groene tuinen  zorgen ervoor dat het hemelwater in de bodem opgenomen wordt. In een betegelde tuin spoelt 85% van het water direct het riool in. Niet onbelangrijk na al die hevige regenbuien van dit voorjaar.

Betegelde tuinen hebben niets te bieden

‘Iedereen kan een bijdrage leveren aan een groenere stad, waar het prettig leven is voor mensen én vogels. Tuinen vormen een belangrijk leefgebied voor vogels. Alle Nederlandse tuinen hebben samen een oppervlakte van vijfmaal de Oostvaardersplassen. De wijze waarop mensen hun eigen tuin inrichten, bepaalt welke soorten er kunnen voorkomen of zullen verdwijnen. Betegelde tuinen hebben vogels niets te bieden’, vult Jip Louwe Kooijmans programmacoördinator van de Vogelbescherming Nederland aan.

Werkgroep

De landelijke werkgroep van Operatie Steenbreek bestaat uit de volgende organisaties:
– KNNV / IVN
– Van Hall Larenstein
– Rijksuniversiteit Groningen
– Maastricht University
– Wageningen UR
– Entente Florale / Vitale Groene Stad
– Duurzaam Den Haag
– Tuinbranche Nederland
– Klimaatverbond
– Groei&Bloei / Nationale Tuinweek

 Totaal aangesloten gemeenten en waterschap

  1. Alphen aan den Rijn 2. Amersfoort 3. Den Haag 4. Diemen 5. Eindhoven 6. Gorinchem 7. Groningen 8. Haarlem 9. Leeuwarden 10. Leiden 11. Leiderdorp 12. Leidschendam-Voorburg 13. Maastricht 14. Nijmegen 15. Rijswijk 16. Tilburg 17. Zaanstad 18. Waterschap Vallei en Veluwe ism Leusden.