Eind maart is de website van GroenPact gelanceerd. Op de website leest u meer over de samenwerking tussen groen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Nieuws, voorbeelden uit de praktijk en concrete acties en projecten die in gang zijn gezet. Branchevereniging VHG is partner in GroenPact. Doel is om samen te zorgen voor voldoende goed opgeleide mensen voor de groene sector en een krachtig, toekomstgericht groen onderwijs. 

Over GroenPact

In GroenPact (voorheen de Ontwikkelagenda) slaan bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineen om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken. Samen werken we aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid. 

Pilots langs 6 actielijnen

Het groene onderwijs innoveert en inspireert. Met concrete Groenpact-pilots worden mensen met de juiste groene kennis en vaardigheden aan elkaar verbonden. Dit is essentieel voor de kracht, de innovatie en ontwikkeling van de groene sector. Dat gebeurt langs 6 actielijnen: innovatie, arbeidsmarkt, internationaal, cross-overs, Leven Lang Leren en imago. 

Deelnemers GroenPact

Ruim 40 partijen uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid vormen samen de stevige fundering van GroenPact. Op 26 oktober 2016 ondertekenden vertegenwoordigers van deze partijen de Ontwikkelagenda Groen Onderwijs, deze beschrijft de concrete doelen en acties die de ondertekenaars ondernemen om samen te zorgen voor voldoende goed opgeleide mensen voor de groene sector. We staan voor krachtig en toekomstgericht groen onderwijs, van vmbo tot wetenschappelijk onderwijs. 

Internationale samenwerking

Nederland heeft internationaal een leidende positie in de agrifood sector. Dat vraagt ook om internationale samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiden. In de actielijn Internationaal van GroenPact wordt samenwerking tot stand gebracht binnen het Borderless Network. Op www.borderlessnetwork.nl is te lezen wie deel uitmaken van dit netwerk en welke activiteiten worden ondernomen. 

Volg GroenPact ook via social media: FacebookTwitter en Linkedin