Vakblad De Boomkwekerij zet jong ondernemend talent in de schijnwerpers op Plantarium 

De redactie van De Boomkwekerij komt in het dagelijks werk veel jong talent tegen. Jonge boom- of vaste plantenkwekers die vol goede moed en ambitie het ouderlijk bedrijf instappen of overnemen. Jongeren die in hun ondernemen met durf en visie nieuwe wegen inslaan. Zij vertegenwoordigen de toekomst van de sector. Hét vakblad voor de boomkwekerij en vaste plantensector zet die talenten in het zonnetje op Plantarium 2017.

Het vakblad De Boomkwekerij doet dat door een ‘wedstrijd’ te organiseren. Op 25 augustus 2017 gaan genomineerde talenten tijdens Plantarium de strijd aan om de eretitel: Jong Boomkwekerij Talent 2017. De wedstrijd bestaat uit een aantal onderdelen waarbij kennis, inzicht en behendigheid op de proef worden gesteld.

Spelregels

Jonge talenten die willen deelnemen aan deze wedstrijd mogen niet ouder zijn dan 30 jaar (peildatum 25 augustus 2017). Daarnaast dienen ze ingeschreven te staan als ondernemer bij de Kamer van Koophandel of zijn ze medevennoot of is er een aantoonbare overname intentie. De strijd voor de titel Jong Boomkwekerij Talent 2017 vindt plaats op vrijdag 25 augustus 2017 op Plantarium in Hazerswoude/Boskoop. Voorafgaand aan de wedstrijd vindt een kort gesprek met een deskundige plaats om inzicht te krijgen in de talenten van de jonge ondernemer. 

Aanmelden

Aanmelden voor deze wedstrijd gaat via www.deboomkwekerij.nl/talent2017. Jonge talentvolle ondernemers kunnen zichzelf aanmelden of worden voorgedragen. De aanmelding sluit op 1 juli 2017. Een jury nomineert uit de (voorgedragen) kandidaten de groep talenten die op vrijdag 25 augustus op Plantarium met elkaar de strijd aangaan. Deelnemers krijgen hiervan bericht.

Prijs

Alle deelnemers krijgen van deskundigen op het gebied van ondernemen en teelttechniek hints over hoe zij hun talenten nog verder kunnen aanscherpen. De winnaar krijgt behalve de eretitel Jong Boomkwekerij Talent 2017 bovendien gratis een uitgebreid consult bij een adviesbureau van naam aangeboden. Maar meedoen is bovenal leuk! Iedereen die meedoet beleeft een enerverende middag op Plantarium en doet daarbij ook nog eens waardevolle contacten op.