Veilig Verkeer Nederland roept wegbeheerders op om hun verantwoordelijkheid te nemen en struiken, heggen en bermen tijdig te laten snoeien. Op verschillende plaatsen in het land belemmert het uitlopende groen namelijk het zicht op de weg. Onveilige verkeerssituaties kunnen worden gemeld bij het Meldpunt Veilig Verkeer

Veilig Verkeer Nederland ontwikkelde eerder al samen met partner SITA de campagne ‘Samen zie je veiliger’. Deze is gericht op het signaleren en melden van verkeersonveilige situaties door zoveel mogelijk weggebruikers. Zo is er een app ontwikkeld waarmee verkeersdeelnemers gevaarlijke situaties via smartphone of tablet kunnen doorgeven aan het Meldpunt Veilig Verkeer. Op www.samenziejeveiliger.nl is meer informatie over deze campagne te vinden.

 

logo_vhg_100

Bron: VHG