U rent als ondernemer continu achter de feiten aan en wordt geleefd door uw agenda. Herkenbaar? Gelukkig heeft u goede werknemers, die u ondersteunen en de controle houden. Daarom wilt u koste wat kost voorkomen dat uw mensen thuis komen te zitten. Hoog tijd om prgeeventie een prominente plek te geven in uw agenda.

Jarenlang was het verzuim in de agrarische en groene sector stabiel, maar sinds vorig jaar is sprake van een lichte stijging. Terwijl de agrarische en groene sector in 2015 nog een gemiddeld verzuimpercentage van 3,43 procent kende, liep dat afgelopen jaar op naar 3,65 procent. Dit blijkt uit de verzuimcijfers over 2016 die SAZAS onlangs presenteerde. Onder meer de omvangrijke griepgolf van 2016 veroorzaakte deze stijging, maar ook de schaalvergroting en vergrijzing in de sector waren hier debet aan.

Verzuimstijging stabiel houden

Het eind van de deze stijging is nog niet in zicht: waarschijnlijk neemt het verzuim binnen de agrarische en groene sector de komende jaren verder toe. De gemiddelde leeftijd van werknemers blijft namelijk stijgen en oudere werknemers zijn gemiddeld genomen langer ziek, zo blijkt uit het rapport ‘Een gezonde aanpak van verzuim’ van SAZAS.

Tips voor minder verzuim

  • U kunt als werkgever een heleboel doen om verzuim terug te dringen, en op deze manier ook flink wat kosten besparen. Komt een werknemer thuis te zitten, dan kan dit u als ondernemer namelijk veel geld kosten. Enkele tips om verzuim te voorkomen;
  • Zorg dat u inzicht heeft de situatie van uw bedrijf en het personeelsbestand. Heeft u veel oudere werknemers in dienst of juist veel jongere werknemers? Is sprake van een onevenwichtige leeftijdsverdeling in uw bedrijf? Dan kunt u, bijvoorbeeld bij sollicitaties, proberen te sturen op een meer gelijkmatige leeftijdsopbouw.
  • Ga in gesprek met uw personeelsleden over hoe ze hun werk ervaren, waar ze tegenaan lopen, wat zwaar voor hen is et cetera. Kijk vervolgens wat u kunt doen om deze zaken te verbeteren. Met simpele aanpassingen kunt u soms veel resultaat bereiken;
  • Laat een werkplekonderzoek uitvoeren door SAZAS, om zo verbeterpunten op de werkplek in beeld te brengen. Voor klanten van SAZAS is een werkplekonderzoek gratis.

Bron: SAZAS


Wij helpen u graag!

SAZAS ondersteunt u graag met praktische tips en advies om het verzuim op uw bedrijf terug te dringen. Wilt u hulp bij de aanpak van verzuim?

Neem contact op met onze klantenservice via tel.071 -568 91 99 of e-mail info@sazas.nl.