Ziekteverzuim is een grote kostenpost voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat geldt ook voor de agrarische en groene sector. De impact van ziekteverzuim kan voor bedrijven enorm zijn, zeker als meerdere werknemers tegelijkertijd ziek zijn. Dat vraagt van elke ondernemer veel regelwerk en begeleiding en kan de bedrijfsresultaten onder druk zetten. SAZAS brengt jaarlijks het ziekteverzuim van de agrarische en groene sector in beeld. Dit onderzoek wordt door Stigas uitgevoerd onder SAZAS verzekerden met een arbocontract.

Ziekteverzuim daalt

Het verzuimpercentage (eerste plus tweedejaarsverzuim) daalt van 3,49% in 2013 naar 3,44% in 2014 (berekend volgens de CBS-standaard). Het tweedejaars ziekteverzuim cijfer daalt van 0,62% naar 0,55%. Daarmee scoort onze sector onder het landelijk gemiddelde.

De gemiddelde ziekteduur

Werknemers blijven gemiddeld wel langer ziek. In 2014 is de ziekteverzuimduur over het eerste en tweede ziektejaar inclusief deelherstel is iets gestegen, van 36,9 in 2013 naar 41 kalenderdagen. De totale verzuimduur (eerste plus tweede ziektejaar) komt uit op een gemiddelde in 2014 van 47,0 kalenderdagen. In 2013 bedroeg de totale  ziekteduur 46,5 kalenderdagen. De gemiddelde ziekteduur is hiermee iets gestegen.

De sectoren in beeld

Ziekteverzuim

De Vollegrondsteelt heeft in 2014 het laagste verzuimpercentage (1,34%). Het hoogste ziekteverzuimpercentage komt voor bij de Bedrijfsverzorging (5,25%), gevolgd door Overige bedrijven (4,41%) en Bos en Natuur (3,86%). Het ziekteverzuim in de grotere sectoren zoals Glastuinbouw en Hoveniers, groenvoorziening valt in 2014 hoger uit dan in 2013.

Tips voor een praktische toepassing van de verzuimcijfers

Wat kunt u als bedrijf met deze cijfers? Allereerst kunt u een vergelijking maken tussen het gemiddelde verzuim in de branche en/of sector en het ziekteverzuim in uw bedrijf. Neem hierin ook de ontwikkeling van het verzuim over de afgelopen jaren mee. Dat laat u weten hoe u ervoor staat met verzuim.

  • Zijn de verzuimcijfers hoger dan het gemiddelde ziekteverzuim in de branche of de sector? Dan is het interessant te investeren in een goede verzuimaanpak en sturen op het omlaag brengen van verzuim en daarmee de verzuimkosten.
  • Zijn de werknemers in een bedrijf langer ziek dan gemiddeld of is de ziekteverzuim gestegen ten opzichte van het afgelopen jaar? Dan helpt het te sturen op re-integratie en het bevorderen van deelherstel (het deels hervatten van het werk).

Meer weten over de verzuimcijfers, kijk dan in onze factsheet.

Sazas verzuimrapport 2014

Bron: Sazas