Het ziekteverzuim in de agrarische sector is in 2017 voor het eerst sinds lange tijd iets toegenomen. Het percentage bedraagt nu 3,9%; dat was in 2016 nog 3,65%. Dat meldt Stigas.

Met dat percentage steekt de agrarische sector nog steeds gunstig af te opzichte van andere economische sectoren.

Vergrijzing

Als oorzaak voor het toegenomen verzuim noemt Stigas er twee: de vergrijzing en het economisch herstel. Wat betreft de vergrijzing toont Stigas met cijfers aan dat ouderen vaker en langduriger ziek zijn. Vergrijzing van het corps werknemers leidt dus automatisch tot een hoger verzuimpercentage.

Stigas noemt voor de agrarische sector de zorg voor het gezond langer door blijven werken dan ook als een van de voornaamste uitdagingen voor de komende periode. Ook omdat met het economisch herstel er een tekort is aan geschikte krachten en de agrarische sector er dus belang bij heeft dat ook ouderen inzetbaar zijn en blijven.