Uit alle reacties in de pers en sociale media is op te maken dat het zzp pensioen leeft. PZO-ZZP is blij met al deze aandacht voor het zzp pensioen. Immers, meer dan 50% van de zzp’ers bouwt geen pensioen op. Het zzp pensioenfonds, dat door APG beheert zal worden, gaat per 1 januari 2015 van start. De samenwerkende zzp organisaties zullen samen met ontwikkelingspartner APG in de komende periode de nadere details verder uitwerken. In de tussentijd houden wij u graag op de hoogte van enkele prangende vragen die spelen in de (sociale) media.

Wat zijn nou de voordelen van het zzp pensioen? Wat is nieuw?

Flexibele en vrijwillige inleg voor jou als zzp’er met een vaste uitkeringsperiode van 10, 15 of 20 jaar. Een transparant product met heldere communicatie omtrent inleg en kosten met een beperkt aantal overzichtelijke keuzemogelijkheden. Daarnaast kan je het vermogen bij langdurige arbeidsongeschiktheid aanspreken om op te nemen. Het opgebouwde pensioen is niet opeisbaar voor derden en maakt geen onderdeel uit van de vermogenstoets. Door gebruik te maken van collectiviteit en bestaande faciliteiten liggen niet alleen de kosten lager maar ook het rendement hoger dan bij individueel sparen.

Hoe ziet de flexibiliteit van dit product eruit? Kan ik iedere maand bijvoorbeeld een ander bedrag inleggen? Kan ik ook een tijdje niets inleggen?

Ja, het is mogelijk om flexibel in te leggen naar eigen inzicht. Gezien je inkomen als zzp’er niet ieder jaar hetzelfde hoeft te zijn kan je zelf bepalen hoeveel je zou willen storten voor je pensioen. Hierbij kan het ook voorkomen dat je een tijdje geen stortingen zal doen.

Komen hier niet juist meer transactiekosten bij kijken waardoor het product duurder blijkt te zijn dan alternatieven?

Nee, er worden geen transactiekosten in rekening gebracht wanneer je van inleg  wil veranderen. De kosten van de uitvoering bestaan uit een vast bedrag per maand (administratiekosten) en een vergoeding over het opgebouwde saldo.

Is deze pensioenregeling een soort arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee, deze regeling heeft geen verzekeringselementen. Wel kan je bij langdurige arbeidsongeschiktheid je vermogen aanspreken om op te nemen. De voorwaarden hiervoor worden nog gespecificeerd. Hierdoor zal je natuurlijk wel minder pensioen overhouden.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioenvermogen als ik in de bijstand terecht kom?

Het opgebouwde vermogen is geborgd voor de vermogenstoets. Het pensioenvermogen hoeft dus niet eerst opgegeten te worden, voordat je aanspraak op de bijstand kan maken. Dit is het resultaat van jarenlange lobby, het Kabinet heeft er mee ingestemd de wetgeving hierop aan te passen. Wij zullen de vertaling naar wet- en regelgeving nadrukkelijk volgen.

Hoe wordt het hogere rendement gerealiseerd? Is dit rendement hoger dan bij alternatieve individuele producten voor zzp’ers?

Het rendement is afhankelijk van de looptijd die je als deelnemer nog hebt voordat je met pensioen denkt te gaan. Voor een jonge deelnemer kan meer risico genomen worden gezien de lange looptijd waarbij eventuele tegenslagen makkelijk kunnen worden opgevangen. Naarmate de pensioendatum nadert zal het risicoprofiel naar beneden worden bijgesteld. Dit is normaal in de pensioenwereld. Door deze beleggingsmix ligt het rendement hoger dan bij andere individuele spaarproducten voor zzp’ers.

PZO-ZZP is van mening dat de zzp’er uitstekend in staat is om zelf beslissingen te maken omtrent zijn of haar pensioen. Met het mede mogelijk maken van het nieuwe zzp pensioenfonds zorgt PZO-ZZP voor een extra keuzemogelijkheid in het voorzien van de oude dag voor zzp’ers.

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: PZO