De VHG Handleiding De Levende Tuin is compleet vernieuwd en flink uitgebreid. De handleiding is een vervolg op de versie die in 2010 verscheen. In het boekwerk is onder meer de informatie verwerkt die sindsdien uit onderzoek naar voren is gekomen. Met deze handleiding kan de hovenier zijn klant informeren en enthousiasmeren. Het boek is binnenkort via de VHG-website te bestellen. Met het concept De Levende Tuin wil Branchevereniging VHG laten zien dat naast het genieten van een tuin ook andere maatschappelijke en economische waarden met groen vervuld kunnen worden. 

Waar de oude handleiding vooral gericht was op elementen voor het inrichten van particuliere tuinen besteedt de vernieuwde handleiding aandacht aan verschillende klantgroepen en hun wensen. Voor iedere klantgroep is een mindmap gemaakt die de hovenier kan gebruiken in het gesprek met die klant. Deze mindmaps per opdrachtgever zijn een handig hulpmiddel om in een gesprek de meerwaarden van De Levende Tuin en de mogelijkheden toe te lichten.

In 18 thema’s zijn antwoorden te vinden op praktische vragen. Wetenschappelijke informatie is vertaald naar praktische handreikingen. Ook bevat het boek handige lijsten met functionele beplanting, denk aan planten die goed tegen natte of juist droge omstandigheden kunnen, een top-10 lijst van planten die interessant zijn voor bijen enzovoorts.