Resultaten tekenonderzoek 2017

Werkgevers en werknemers kunnen nog meer doen aan preventie tekenbeet

Werkenden in het groen weten veel over de risico’s van teken, dat zij beschermende maatregelen moeten nemen en zich ook regelmatig moeten controleren. Maar er is ook nog veel te winnen. Bedrijven kunnen meer aandacht hebben voor duidelijke afspraken, het inschatten van de risico’s, voorlichting en het verstrekken van middelen. Voor wie in het groen werkt is regelmatige controle en het snel verwijderen van teken een aandachtspunt. Dat blijkt uit het tekenonderzoek 2017 dat Stigas heeft gedaan, samen met onder andere Branchevereniging VHG. 

Stigas heeft het afgelopen jaar samen met Branchevereniging VHG en CUMELA Nederland,  VBNE, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen onderzoek gedaan naar de preventie van tekenbeten onder werkgevers en werkenden. In de jaren 2009 en 2010 werd een vergelijkbaar onderzoek gehouden in de bos en natuur en de hoveniers- en groenvoorzieningsector. In totaal vulden 515 werkenden en 171 werkgevers de vragenlijst in vanuit de drie sectoren.

Waar kunnen bedrijven en werkenden in het groen meer aandacht voor hebben?

Bedrijven kunnen meer aandacht hebben voor het maken van duidelijke afspraken over de preventie van tekenbeten, het meenemen hiervan in de risico-inventarisatie en -evaluatie (de RIE) en bij de start van werkzaamheden, het verstrekken van tekenwerende middelen, faciliteiten voor controle, het wassen van werkkleding op het werk, het bijhouden van tekenbeten, voorlichting richting specifieke groepen (laaggeletterden, mensen met een beperking) en de begeleiding van werknemers met de ziekte van Lyme.

Aandachtspunten voor als u in het groen werkt zijn: controleer altijd op teken na werkzaamheden in het groen en verwijder de teek zo snel mogelijk, registreer de tekenbeet, en win advies in, bijvoorbeeld via het preventiespreekuur van de arbodienst. Neem bij verminderd functioneren op het werk door de ziekte van Lyme contact op met de bedrijfsarts.

Een samenvatting en de achterliggende rapportages zijn hier beschikbaar.

Week van de Teek 15 t/m 21 april 2019

Tijdens De Week van de Teek besteden de eerder genoemde organisaties extra aandacht aan de teek. Lees meer over de week en de preventie van tekenbeten op: www.weekvandeteek.nl

Doe regelmatig een tekencheck in de zomer!

In de zomer zijn er veel teken in de natuur. Doe tijdens het werk regelmatig een hele korte check van teken op handen en armen en verwijder ze zo snel mogelijk.

Branchevereniging VHG presenteert Groenboek Onderwijs

‘Goed groen onderwijs maak je samen’, luidt de titel van het Groenboek Onderwijs dat Branchevereniging VHG woensdag 4 juli officieel publiceert. Een exemplaar van het groenboek werd dinsdag 3 juli in de vorm van een petitie overhandigd aan de leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Tweede Kamer. In het groenboek geeft VHG een beeld van de inspanningen die zij samen met onderwijs en bedrijfsleven onderneemt om de instroom en de kwaliteit van het groene onderwijs te bevorderen.

VHG-directeur Egbert Roozen bood het groenboek aan de commissieleden aan met het verzoek om de ministers van OCW op te roepen het groene bedrijfsleven te betrekken bij de vormgeving van en de samenwerking met het groene onderwijs. “Net als de ministers van OCW maakt onze branche zich ook zorgen over het groene onderwijs: we hebben jonge vakmensen nodig. We investeren veel in de samenwerking met het groene onderwijs.”

Activiteiten

VHG heeft de afgelopen jaren op onderwijsgebied diverse activiteiten ontplooid. Zo zijn er projecten opgezet om de doorstroom van groen vmbo naar groen mbo te stimuleren door scholen en groenbedrijven nauw met elkaar te laten samenwerken. Ook op mbo-niveau heeft de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven een impuls gekregen. Om een doorlopende leerlijn te creëren, is in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein een Associate Degree-opleiding opgezet. Voor zij-instromers is er bovendien de VHG-Brancheopleiding. Verder heeft VHG in het kader van het excellentieprogramma de titels Meester Hovenier en Meester Groenvoorziener ontwikkeld. In het groenboek komen betrokkenen uit het onderwijs en het bedrijfsleven aan het woord.

Voldoende geschoolde vakmensen

“VHG wil helpen om scholen en bedrijven nog meer met elkaar te laten samenwerken, zodat de vruchten van de opleiding in de beroepspraktijk geplukt kunnen worden,” aldus VHG-directeur Egbert Roozen. “We willen zorgen voor voldoende instroom van jongeren en volwassenen, zodat we ook in de toekomst over de juiste vakmensen kunnen blijven beschikken. Dat is hard nodig want het groene vak is volop in ontwikkeling. Groen speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. Ook de kansen binnen de circulaire economie komen steeds meer in beeld.” VHG wil de lopende onderwijsprojecten uitbreiden, waarbij zij met de onderwijspartners en het bedrijfsleven werkt aan de opzet van een regionale hotspots voor vakontwikkeling en onderwijs aan groenprofessionals.
VHG Groenboek Onderwijs

Een bladerbare versie van het Groenboek Onderwijs vindt u hier.

Bladerbare handleiding De Levende Tuin online

Tijdens afgelopen regiobijeenkomsten hebben leden wensen en ideeën geuit om nog beter met De Levende Tuin aan de slag te kunnen. Branchevereniging VHG heeft vervolgens extra hulpmiddelen ontwikkeld om haar leden hierin te ondersteunen als deskundige groenprofessional. Het eerste hulpmiddel is nu beschikbaar: een online versie van de handleiding De Levende Tuin.

De vernieuwde handleiding De Levende Tuin is online beschikbaar. In het bladerbare document kunt u makkelijk wisselen tussen de 18 thema’s en opdrachtgevers. Voor particuliere tuinen, gebouwgebonden groen en  groen in de openbare ruimte. De digitale bladerbare versie is ook handig voor uw medewerkers als inspiratiebron.

VHG De Levende Tuin

De bladerbare handleiding De Levende Tuin bekijken

Meer weten?
VHG houdt u regelmatig op de hoogte van de resultaten van de overige activiteiten voor u als gebruiker van de handleiding De Levende Tuin. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem contact op Daniëlle den Bleker, beleidsadviseur Communicatie via telefoonnummer (030) 659 56 52 of stuur een mail naar d.den.bleker@vhg.org.

Nieuw VHG Videojournaal: De Levende Tuin voor de zakelijke markt

De 2e handleiding De Levende Tuin in zakelijk gebruik

Het VHG-concept De Levende Tuin is compleet vernieuwd. Naast allerlei inspirerende groenoplossingen voor in de particuliere tuin, bevat de nieuwe handleiding nu ook praktische handvatten en tips voor de zakelijke markt.

Aan de hand van het VHG-concept De Levende Tuin werken we aan een groener Nederland. Groen is geen decoratie meer, maar draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. Wilt u inspiratie of tips over hoe u uw eigen tuin, bedrijfstuin, schoolplein of andere buitenruimte kunt vergroenen, kijk dan in de nieuwe handleiding of neem contact op met een bij VHG aangesloten groenprofessional.

Minimumloon omhoog per 1 juli 2018

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2018.  Het weekloon is gebaseerd op een werkweek van 37 uur. Het uurloon is gebaseerd op 1/37e van het weekloon.

 

Leeftijd Per maand Per week Per uur
       
15 jaar € 478,25 € 110,35           € 2,98
16 jaar € 550,00 € 126,95           € 3,43
17 jaar € 629,70 € 145,30             € 3,93
18 jaar € 757,25 € 174,75           € 4,72
19 jaar € 876,80 € 202,35             € 5,47
20 jaar € 1.115,95 € 257,55           € 6,96
21 jaar € 1.355,05 € 312,70           € 8,45
22 jaar en ouder € 1.594,20 € 367,90           € 9,94