Sociale partners, betrokken bij de cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland, hebben besloten om de huidige cao, inclusief de algemeen verbindendverklaring (avv), ongewijzigd te verlengen. De looptijd van de huidige cao is van 1 juli 2016 tot en met 28 februari 2018. De cao (inclusief avv) is inmiddels verlengd tot en met 30 juni 2018. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. Hiermee wordt een avv-loze periode en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. De onderhandelingen voor een nieuwe cao gaan op 7 maart van start. Zodra er nieuws is over de cao-onderhandelingen, ontvangt u daarvan bericht.