Hoveniers zijn dagelijks bezig met het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groen. Maar zijn zij ook bezig met de toekomst van het bedrijf en hun werknemers? Zoals zij bij het ontwerpen van een tuin al bedenken hoe die er over een aantal jaar uit ziet. En weten zij welk onderhoud nodig is om inzetbaar te kunnen blijven? Het dashboard duurzame inzetbaarheid hoveniers helpt om inzetbaarheid ook eens op die manier te bekijken.

Sociale partners in de sector hoveniers (Branchevereniging VHG, CNV Vakmensen en FNV agrarisch en groen) vinden het belangrijk dat werkgevers en werknemers nadenken over inzetbaarheid. Daarom is het ‘Dashboard duurzame inzetbaarheid hoveniers’ ontwikkeld. Dit dashboard geeft een compleet overzicht van alle beschikbare handvatten gekoppeld aan de thema’s: vitaal, gezond en veilig werken, balans en werkplezier, ontwikkeling. Werkgever en werknemer kunnen hiermee samen aan de slag. Het dashboard vindt u op: www.inzetbaarheidhoveniers.nl.

In gesprek over duurzame inzetbaarheid

“Het dashboard is een perfect startpunt voor gesprekken tussen werkgever en werknemer”, vindt Olaf Janssen. Janssen is algemeen directeur van BTL Nederland en zit namens de werkgevers in de paritaire werkgroep die opdracht gaf voor het ontwikkelen van het dashboard. “Binnen BTL wil ik hem met nieuwe werknemers gelijk doornemen. Dan komen alle belangrijke thema’s voorbij, zoals veiligheidsafspraken en de mogelijkheden voor scholing. Als werkgever laat je daarmee zien dat je het belangrijk vindt dat werknemers veilig en met plezier werken én blijven werken.

Alle informatie was er al, maar soms zie je door de bomen het bos niet meer. Waar moet je zijn voor informatie over de Arbowetgeving toegespitst op de agrarische en groene sector? En welke organisatie regelt ook alweer de subsidie voor scholing? Nu is er een volledig digitaal dashboard voor een compleet overzicht.”

Colland Arbeidsmarkt

Het dashboard duurzame inzetbaarheid hoveniers is mogelijk gemaakt met een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt. Binnen Colland Arbeidsmarkt maken werkgevers en werknemers samen afspraken over scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden. Hiermee draagt het fonds Colland Arbeidsmarkt bij aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers, het naleven van de arbeidsvoorwaarden en levert het een bijdrage aan een optimale werking van de arbeidsmarkt.

Dashboard : www.inzetbaarheidhoveniers.nl