OC-onderwijs in Nederland wordt uitgevoerd op basis van zogeheten ‘kwalificatiedossiers’. Hierin staat uitgebreid geschreven wat een leerling moet kennen en kunnen. De opleiding voor een groenvoorziener valt onder het kwalificatiedossier Groen en Cultuurtechniek. Het kwalificatiedossier Groen en Cultuurtechniek (groenvoorziener) is gemaakt in de Aequortijd en gedateerd. Het zal dan ook komend jaar worden herzien. Om dit op een goede manier te doen en recht te doen aan de hedendaagse praktijk in de sector, wil Branchevereniging VHG een nieuw ’beroepscompetentieprofiel’ maken. Een document waarin beschreven staat wat een groenvoorziener anno 2017 doet in de praktijk en welke competenties, kennis en vaardigheden hij nodig heeft. Heeft u belangstelling om hierover mee te denken?

Aanpak
Om een goed beeld van het beroep te kunnen schetsen, willen we graag in gesprek met 8 à 10 medewerkers/ondernemers uit de groenvoorzieningssector. In een sessie met een externe deskundige, zult u worden bevraagd over de essentie van het beroep anno 2018. Dit zal een dagdeel in beslag nemen en zal plaatsvinden in de maand januari 2018.
Uit deze groep willen we 2 mensen vragen om verder in het traject beschikbaar te zijn voor meelezen, nadere toelichting te kunnen geven etc. Dit zal grotendeels per e-mail/telefonisch zijn. Incidenteel kan het zijn dat u wordt gevraagd om mee te gaan naar een bijeenkomst met het SBB of een onderwijs- of exameninstelling. 

Denkt u mee?
Heeft u belangstelling om mee te denken over het nieuwe kwalificatiedossier Groen en Cultuurtechniek? Voor meer informatie en aanmelden, kunt u contact opnemen met Jeroen Zijlmans, telefoon 030-65 95 666.