Zes trotse diplomabezitters werden afgelopen week gefeliciteerd door de directie van Noord-Limburgs Groen, de directeur van CITAVERDE Bedrijfsopleidingen, de projectleider van Greenport Venlo en de werkcoaches van de betrokken gemeenten. Tussen alle geslaagden in de regio vallen deze vluchtelingen met een legale verblijfsstatus op, omdat zij al tijdens hun inburgeringsproces erin zijn geslaagd een Nederlands MBO-diploma te halen. Hiermee worden hun kansen op een succesvol bestaan in Nederland vergroot. Alle zes gediplomeerden hebben inmiddels een baan bij Noord-Limburgs Groen; een organisatie van BTL Realisatie, Jonkers Hoveniers en Herman Vaessen.

Na de Floriade

Sinds de Floriade wordt het Brightlands Campusterrein in de Greenport Venlo door de inspanningen van de regio gemeenten, CITAVERDE Bedrijfsopleidingen en Noord-Limburgs Groen gebruikt als werk- en leeromgeving. Ondertussen hebben, na de Floriade, meer dan 100 deelnemers hun weg naar een betaalde baan via een vergelijkbaar werk- en leertraject gevonden. Afgelopen jaar is de eerste groep van vluchtelingen met verblijfsvergunning op het Brightlands Campusterrein gestart met de deeltijd MBO-opleiding Groenvoorziening bij leerbedrijf Noord-Limburgs Groen. 

Werk- en leertraject

CITAVERDE College verzorgde 1 dag in de week een bedrijfsgerichte opleidingsdag op het Brightlands Campusterrein. De overige dagen werd gewerkt onder aansturing van medewerkers van Noord-Limburgs Groen. Tijdens dergelijke werk- en leertrajecten staat het ervaringsleren centraal. Werknemersvaardigheden (onder meer instructies opvolgen en arbeidsritme opbouwen) en vakvaardigheden (waaronder veilig werken met machines) vormen de rode draad in het traject.  

Brightlands Campusterrein behouden voor toekomst

Onderwijs, ondernemers en overheid hebben de afgelopen jaren samen de krachten gebundeld om werkzoekenden in de regio op basis van baanopeningen klaar te stomen voor de agro- en logistieke sectoren. Door werkinzet en stage wordt tevens een bijdrage geleverd aan het onderhoud van het Brightlands Campusterrein. De kwaliteit kan hierdoor naar een hoger niveau worden gebracht en het bedrijventerrein kan worden behouden voor de regio Venlo en de parkachtige omgeving kan worden opengesteld voor burgers. 

Bron: BTL