Elverdink Hoveniers heeft zich een dag ingezet om de tuin van de bewoonster weer op te knappen. Met het initiatief Hovenier Helpt worden hulpbehoevenden geholpen met hun tuin.

Omschrijving:
Ik werk bij Bcwoodbrookers. Behandelcentrum Woodbrookers is een behandelcentrum voor jongeren van 12‐18 jaar met gedrags‐en psychiatrische problemen. Wij zijn als het ware een tweede huis voor deze jongeren. Het verblijf van onze jongeren varieert van een half jaar tot enkele jaren. We hebben al meerdere pogingen ondernomen om de entree van het gebouw op te leuken door dez aan te kleden bloemen en planten. Het ontbreekt ons echter aan creativiteit en professionaliteit op het gebied van tuinieren en tuinaanleg en mede door de transitie waardoor wij gekort zijn op het budget is het voor ons onmogelijk de troosteloze aanblik voor onze jongeren te veranderen. Wij zouden onze jongeren en natuurlijk alle bezoekers een warm welkom willen heten door onze entree op te laten leuken door een hovenier. Ik denk dat ik namens alle jongeren en medewerkers spreek dat het de boel echt zou opleuken als het gezellig aangekleed zou worden met bloemen en planten. Ik hoop dat u ons toch nog kunt mee laten doen aan uw actie. De kinderen zullen u erg dankbaar zijn.

20150924025540 20150924025546 20150924025220 20150924025235 20150924025357 20150924025529