Gezonde voeding = gezonde bodem = gezonde plant

Al ruim 10 jaar hebben wij ervaring met evenwichtsbemesting volgens de methode Albrecht. Deze bemestingsmethodiek legt de nadruk op elementen zoals calcium, magnesium, silicium en spoorelementen. Ook is er veel aandacht voor de verhoudingen tussen de verschillende elementen. Bij klanten hebben wij ervaren dat deze manier van bemesten positief werkt op de bodemstructuur, en leidt tot gezondere en sterkere gewassen. Daardoor kan de inzet van gewasbeschermings-middelen worden gereduceerd. Een goed grondmonster is de basis.

 

Kijken naar de bodemvoorraad en plantbeschikbaarheid

In buitenteelten en akkerbouw is het een normaal gebruik om een grondmonster te nemen waarmee de bodemvoorraad in kaart wordt gebracht. De Bodembalansanalyse op basis van de Albrechtmethode is daarvoor prima geschikt, en brengt erg goed de voor planten beschikbare voeding in beeld. Ook in tuinen, openbaar groen en op sportvelden en golfbanen kan een Bodembalansanalyse veel toevoegen als het gaat om gezond gewas en gras. Voor kasgrond is een advies op basis van de bodemvoorraad niet gebruikelijk. Toch geeft de bodemvoorraad bij uitstek goede verklaringen voor het hoe en waarom van ziektedruk in kasteelten. Om die reden is het zeker een overweging om een Bodembalansanalyse te (laten) nemen!

Uitwerking en advies

De uitslag van een Bodembalansanalyse behoeft vaak wat uitleg. Als u monsters instuurt hebben wij de uitslag na ongeveer 3 weken retour. Wij voorzien deze van een duidelijke uitleg en een advies waarmee u uw teelt kunt verbeteren, en lichten beide graag persoonlijk toe. Op die manier haalt u het meeste rendement uit uw bemonstering.

Nu is de geschikte tijd!

De winter is de beste tijd om bodemvoorraadmonsters te nemen. In de winter is de grond veelal kouder, heeft het gewas minder invloed op bijvoorbeeld de pH in de grond. De kosten van een Bodembalansanalyse bedragen € 137,50, excl. BTW en evt. bemonstering. Als u een grondmonster wilt (laten) nemen of het protocol voor het steken van een bodemvoorraadmonster wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.