Door de klimaatverandering valt steeds vaker veel regen in korte tijd. Een normale regenbui zorgt voor ongeveer 3 mm neerslag per uur; daar heeft niemand last van. Maar bij een wolkbreuk kan zomaar 60 mm regen per uur vallen. Dat is meer dan wat er soms in een maand valt. Riolen en tuinen kunnen deze hoeveelheden vaak niet adequaat verwerken. Gevolg: overstroomde straten en grote plassen in je tuin.   

Niet iedereen weet dat vanaf 2008 gebouwde woningen geen apart vuil water- en regenwaterriool meer hebben. Iedereen is sinds die tijd zelf verantwoordelijk voor de afvoer van water op zijn eigen perceel. En daarmee het infiltreren in de bodem.

Sommige gebieden vormen, afhankelijk van de bodemgesteldheid en de grondwaterstand, een uitzondering. Veen- en kleigrond kunnen bijvoorbeeld moeilijk of geen water opnemen. Het is daar onmogelijk om zelf op je eigen perceel water te infiltreren en daarom geven gemeentes ontheffingen.

De huidige nieuwbouwwoningen zijn voorzien van infiltratievoorzieningen die helaas niet altijd voldoen. De berekende capaciteit is net zo groot als het bestaande dakoppervlak en dus niet toereikend als een extra terras, schuur of veranda wordt bijgebouwd. Daardoor kan het water niet weg en ontstaan plassen op het terras en in de tuin. Als er geen goot langs het terras ligt, verzuipen de plantjes.

Wat te doen?

Je kunt natuurlijk je terras of andere bestrating laten aflopen naar de tuin van de buren of de brandgang. Maar dat kan je toch niet maken!?

  • Overtollig water kan ook in de grond verdwijnen via een vijver. Daar heeft natuurlijk niet iedereen ruimte voor.
  • Een andere optie is een infiltratiekrat. Het regenwater wordt dan opgevangen in een open ruimte onder de grond. Wat veel mensen niet weten, is dat planten en heesters juist verdrogen boven een krat. Wortels vinden slechts een lege ruimte en zuigen geen grondwater op. Dan gaan je planten dood en dat wil je natuurlijk niet.  

De oplossing: RainBloxx horizontale infiltratieplaten

De meeste afwateringsmogelijkheden zijn kostbaar en ingewikkeld, dus vinden hoveniers het soms lastig om er met hun klant over te beginnen. De gemiddelde tuin is niet zo groot en een woningeigenaar bepaalt graag zélf wat hij met zijn tuin doet, niet een vinger heffende overheid. Het kan ook anders.

Laatst vertelde een hovenier mij over een gesprek met een klant. Die hoorde tijdens de ‘Tegeltaksdiscussie’ voor het eerst dat afwateren zijn eigen verantwoordelijkheid is. Maar hij vermoedde dat het allemaal te duur en ingrijpend zou zijn. Hij zag er enorm tegenop dat zijn tuin op de schop zou moeten. Totdat deze hovenier RainBloxx horizontale infiltratieplaten voorstelde. Deze zijn gemaakt van hydrofiel steenwol, dat water opneemt. Daardoor kan zo’n plaat per vierkante meter tot 60 liter water opnemen en weer afgeven in de ondergrond.

Infiltratieplaten zijn lichtgewicht en kunnen, zonder de tuin overhoop te halen, horizontaal onder terras en tuin worden aangelegd. Het bijzondere aan deze oplossing is dat planten en heesters in droge perioden grondwater kunnen opzuigen door het infiltratie-element heen. Ze kunnen dus onder het terras, maar ook in de tuin worden toegepast. Dat sprak de klant enorm aan.

Ongeroerde grond

De hovenier zélf vond het fijn dat hij de platen gemakkelijk kon hanteren en op de ongeroerde grond kon plaatsen. Ideaal, omdat hij bij deze klant niet diep kon graven. Een dunne afdeklaag was voldoende. Uiteindelijk koppelde hij de platen met een drainageslang aan de hemelwaterafvoer. Omdat de kosten erg bleken mee te vallen, was de klant blij met deze oplossing. Dankzij RainBloxx wordt elke tuin klimaatbestendig en zijn zelfs de meest extravagante tuinwensen mogelijk.

André Pes

ACO

Logo ACO