Hier kan uw logo staan.
Klik hier voor meer informatie

Classic Incasso

Deventerweg 1-C
3843 GA , Harderwijk

Over ons

Kent u de overeenkomst tussen een nog niet betaald krantenabonnement en een geschil over een bodemonderzoek van meer dan € 25.000? Of tussen een nota voor het inenten van een konijn en een net vervallen factuur van een psychologisch onderzoek? Of de gelijkenis tussen een nog niet betaalde advertentie en een te hoge en te langdurige debetstand op een bankrekening? Het antwoord is eenvoudig: al deze verschillende kwesties zijn in behandeling bij Classic Incasso, het bureau dat u kan helpen met de meest uiteenlopende situaties!

We kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Daardoor zijn we in staat om de behandeling op het door u gewenste moment over te nemen. En dit kan variëren van het sturen van een herinnering op uw briefpapier tot het direct starten van een incasso kortgeding of een faillissementsaanvraag. Vanzelfsprekend verliezen wij nooit uit het oog dat het om uw geld en uw klant gaat. Onze diensten zijn in te delen in de volgende categorieën:

Debiteurenbeheer

Uw debiteur betaalt te laat, maar het is commercieel gezien nog te vroeg om een incassoprocedure te starten. Een lastige situatie. Classic Incasso helpt u uit de brand en kan, gebruikmakend van het effect van de vreemde ogen die dwingen, op ieder door u gewenst moment het aanmaningproces van u overnemen.

Dit kan variëren van het sturen van een eerste herinnering vlak nadat de factuur vervallen is tot het zenden van een laatste sommatie nadat u zelf al één of meerdere herinneringen verzonden heeft. De nadruk ligt in dit stadium nadrukkelijk nog op relatiebehoud, zodat de debiteur altijd nog de mogelijkheid krijgt om de kwestie binnen een kort tijdsbestek met u op te lossen. Blijft deze oplossing echter uit, dan is de reeds aan de wederpartij voorgehouden incassoprocedure onvermijdelijk.

De kosten van het verzorgen van uw debiteurenbeheer liggen te allen tijde lager dan de portokosten van een door uzelf te verzenden aangetekende aanmaning! Bovendien bepaalt u altijd zelf of en wanneer een vordering wordt overgezet naar de incassofase.

Incasso

Onze incassoservice kenmerkt zich door kort op elkaar volgende telefonische en schriftelijke acties met een toenemende intensiteit. Wij confronteren uw debiteur op een correcte, zakelijke manier telkens weer met en wijzen op de consequenties van zijn betalingsgedrag, hetgeen uiteindelijk – na uw goedkeuring – zelfs kan leiden tot een geheel door ons verzorgde gerechtelijke procedure voor Kantongerecht of Rechtbank. In de praktijk is dit door onze vasthoudendheid echter gelukkig zelden noodzakelijk!

Ten einde uw en onze belangen volledig parallel te laten lopen, werken wij in het minnelijke traject op provisiebasis en een vast laag bedrag aan dossierkosten. Uiteraard bent u slechts bij het innen van de vordering provisie verschuldigd, terwijl wij de door ons gemaakte kosten in beginsel altijd op de wederpartij verhalen op basis van ofwel uw algemene voorwaarden, dan wel op grond van de Nederlandse Wet (artikel 6:96 lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek) en het in opdracht van de Minister opgestelde Rapport Voorwerk II dat door Kantonrechters gebruikt wordt voor het bepalen van de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten. De veroorzaker betaalt.

Ruimte om te ondernemen!

Als ondernemer bent u het liefst druk met het uitvoeren van de werkzaamheden voor uw opdrachtgevers. Het versturen van facturen, zicht houden op betalingen en versturen van aanmaningen is tijdrovend en komt al snel op het tweede plan. Wij kunnen u hiermee helpen.

Behoud van de relatie voorop

Onze incassoservice kenmerkt zich door kort op elkaar volgende telefonische en schriftelijke acties met een toenemende intensiteit. Uw debiteur wordt op een correcte, zakelijke wijze telkens weer geconfronteerd met en gewezen op de consequenties van zijn betalingsgedrag hetgeen uiteindelijk vrijwel altijd leidt tot betaling. Als het toch nodig is, kunnen wij, met uw toestemming, een gerechtelijke procedure voor Kantongerecht of Rechtbank voor u verzorgen.

Provisiebasis

Om uw en onze belangen volledig parallel te laten lopen, werken wij in het minnelijke traject op provisiebasis met daarnaast een vast laag bedrag aan dossierkosten. Uiteraard betaalt u alleen bij het innen van de vordering deze provisie. De door ons gemaakte kosten, zijnde buitengerechtelijke kosten, die zijn gebaseerd op De Wet incassokosten en het bijbehorende besluit( WIK) worden in beginsel altijd op de wederpartij verhaald.

Vragen? Neem dan contact op met Classic Incasso

Classic Incasso B.V.
Postbus 215
3840 AE Harderwijk
telefoon 0341-436161
e-mail: info@classic-incasso.nl
fax 0341-436166

Wilt u hierover meer informatie, neemt u dan gerust eens contact op met onze accountmanager:

Arjan Harthoorn
M: 06-50294843
E:  aharthoorn@classic-incasso.nl

Meer informatie: www.classicincasso.nl