Namens TuinKeur zal Sytske Spoelstra / GZ psycholoog een bijdrage leveren aan de GroenMiddag van het Nordwinn College

De huidige consument is kritisch en mondig. Van een ondernemer wordt veel verwacht. De manier waarop een ondernemer omgaat met klanten en met name
kritische klanten heeft gevolgen. Niet alleen op de korte termijn maar ook op de lange termijn. Met gevolgen in het bedrijf die doorwerken naar privé, ondernemer
en personeel. Maar ook gevolgen extern: bestaande klanten en nieuwe klanten worden geconfronteerd met een ondernemer die onder (grote) druk staat.
Deze presentatie geeft inzicht in hoe te handelen. Als je met plezier werkt en kunt blijven werken scoor je beter en houd je het langer vol!

Meer informatie over de GroenMiddag leest u hier.