Binnenkort hebben Brabantse scholen tuinclubs, kooklessen, struinpaden, boomhutten, buitenlokalen, verstopplekjes en fruitbomen. Die worden aangelegd door scholen die meedoen aan de campagne ‘Schoolpleinen van de toekomst’. Voor de bijbehorende subsidie om schoolpleinen gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk te maken, zijn al 50 aanvragen ontvangen. Een groot deel is toegekend. De komende vier jaar blijft het indienen van aanvragen mogelijk. 

‘Schoolpleinen van de toekomst’ is een stimulans voor scholen in Noord-Brabant om schoolpleinen samen met leerlingen, ouders en omgeving van de school te vergroenen. De regeling wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, de Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en “Jong leren eten” van het ministerie van LNV.

Gemeenten doen mee
Uit de aanvragen die in de eerste maand zijn toegekend, blijkt het volgende:

  • Er is voor 1,2 miljoen euro begroot aan plannen voor aanpassingen aan het schoolplein.
  • De gemiddelde begroting voor de aanpassing van het schoolplein is € 40.000,=.
  • Gemiddeld wordt een bijdrage uit de subsidieregeling € 12.500,= per schoolplein gevraagd.
  • Heel veel scholen leggen zelf ook nog geld bij, vragen de ouderraad om een bijdrage of organiseren acties in de buurt om voldoende geld bijeen te krijgen.
  • Een aantal gemeenten haakt actief in op de mogelijkheden die de subsidie biedt. Onder andere Oss, Breda, Eersel en Tilburg dragen financieel bij aan een groen schoolplein.
  • Eén op de vijf scholen betrekt ook het terrein buiten het huidige schoolplein bij het nieuwe schoolplein om zo meer ruimte voor groen te creëren.

Duurzaam en gezonder
Tot en met 2022 kunnen scholen op basis van de regeling aan de slag met hun schoolplein. Doel is dat de standaard van een betegeld plein verschuift naar gezonde, kleurrijk groene, waterbergende, uitdagende en natuurlijke pleinen. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat wie op jonge leeftijd in contact komt met de natuur, er later goed voor zal willen zorgen en sneller zal kiezen voor een duurzame leefstijl en een gezonder voedingspatroon.