Zesde ronde onderhandelingen cao Hoveniers

Afgelopen vrijdag (27 sept. 2013) zaten partijen wederom om de tafel om te komen tot een nieuwe cao per 1 januari 2014. Wederom verliepen de onderhandelingen traag, maar aan het einde van de dag werd er dan toch een eindspurt door de werkgevers ingezet. Op 18 oktober gaan we weer verder. Dat wordt dan de zevende en hopelijk de laatste ronde!

Tot nu toe hebben we al op een aantal punten overeenstemming, zoals:

Het invoeren van een nieuw beoordelingssysteem, naast het systeem zoals nu al in de cao staat. Er worden een drietal nieuwe functies aan de cao toegevoegd. De definitie rondom de beloning van uitzendkrachten wordt aangescherpt, evenals de werkingssfeer. Er zijn wat punten ingetrokken, zowel aan werknemers- als aan werkgeverszijde. Denk daarbij aan het voorstel van de werkgevers om het niet langer meer mogelijk te maken dat werknemers de vakbondscontributie op een fiscaal vriendelijke manier met het brutoloon mogen verrekenen (Heb-ben jullie je jaaropgave al gedownload? Het is nu namelijk weer de tijd ervoor. Ga daarvoor naar onze website: www.fnvbondgenoten.nl en download je jaaropgave en lever dit in bij je werkgever. Met deze simpele handeling verdien je al snel om en nabij de € 70,-. Dat is toch fijn, in deze tijd)

Welke punten staan nog open en gaan we op 18 oktober 2013 verder over praten?
Dat is natuurlijk het invoeren van een nieuw systeem rondom de werktijden: de Jaarurennorm. Een grote wens van de werkgevers; niet alleen omdat het bijhouden van de gemaakte werkuren, dan eenvoudiger wordt dan ons huidige flexsyteem. Maar werkgevers willen ook nog wat meer flexibiliteit dan nu i.v.m. de winter. Op dit moment heeft het gros van de werkgevers, pro-blemen om de winter door te komen, de flexpotten bieden onvoldoende overbrugging. Dat betekent dat we nu worden geconfronteerd met een forse toena-me van verlies van werkgelegenheid. Op vele plaat-sen wordt er gereorganiseerd of wordt de oplossing gezocht in deeltijdontslag. Maar ook zien we allerlei bewegingen, waarbij de werknemers al dan niet onder druk, al hun verlof opnemen, reisuren niet meer geschreven worden, laat staan een overwerk-toeslag toegekend wordt, als mensen gevraagd wordt om op b.v. zaterdag te komen werken. De nood is hoog, iets waar wij zeker onze ogen niet voor sluiten en zoekende zijn naar een passende oplossing die wat meer lucht kan bieden aan de werkgevers op korte termijn.

Naast de Jaarurennorm (JUM) staan nog open: onze wens m.b.t het verhogen van de reiskosten-vergoeding (woon-werkverkeer), aanscherpen van definitie consignatie en natuurlijk een loonsverho-ging. Vanuit de werkgevers ligt er een principiële kwestie om artikel 27 te verduidelijken (terugbetalen van cursusgeld binnen 48 maanden nadat de cursus gevolgd is). Daar hebben wij en de werkgevers wat andere ideeën over, echter wij kunnen niet ontkennen dat in 2006 daar wel een afspraak over is gemaakt, maar dat die niet op een goede en heldere wijze in de cao terecht is gekomen. Iets wat de werkgevers nu dus willen corrigeren.

We zijn er dus nog niet, maar we maken nu eindelijk wel wat vorderingen. Op 18 oktober 2013 gaan we daarom verder. Hopelijk kan ik daarna aan jullie laten weten dat er een resultaat ligt en jullie nieuwe cao per 1 januari 2014 een feit zal zijn.

Monique Daamen en
Rudie, Willem, Christoph en Eric.

Vragen? Mail dan naar dehovenier@bg.fnv.nl

273A/MD/SL/30 september 2013
Bron: FNV Bondgenoten

CAO Hoveniersbedrijf tijdelijk verlengd

Na een drietal onderhandelingsdagen voor de cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland hebben branchevereniging VHG, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen op 1 mei 2013 in goed overleg besloten om de huidige cao tijdelijk te verlengen. Geconstateerd is dat meer tijd nodig is voor de uitwerking van diverse voorstellen. Door middel van de afspraak voor verlenging van de huidige cao, voorkomen partijen een cao-loze periode en onduidelijkheid in de sector.

De partijen hebben afgesproken de huidige cao met beperkte wijzigingen te verlengen tot 1 januari 2014. Verlenging van de huidige cao betekent feitelijk dat deze met 2 aanpassingen wordt voortgezet. Ten eerste is een verhoging van de lonen per 1 juli 2013 met 0,3% afgesproken.

Daarnaast is afgesproken dat het jaarlijks gereserveerde levensfasebudget van 0,2%, dat is opgebouwd vanaf 1 juli 2009 tot en met december 2013 in december 2013 aan de werknemer bruto moet worden uitgekeerd. Partijen zullen binnenkort duidelijk communiceren richting werkgevers en werknemers hoe deze uitbetaling dient te worden vormgegeven.

Het overleg voor een nieuwe cao vanaf 2014 is al gepland voor 18 juni. De voortgang is daarmee gegarandeerd.

bron: VHG, 03/05/13