Planten hebben positief effect op gezondheid ouderen

Planten in de leefomgeving van 65-plussers hebben een positief effect op hun gezondheid en welzijn. Dat blijkt uit een onderzoek dat Fytagoras uitvoerde met financiering van het Productschap Tuinbouw. 

In het onderzoek zijn in de leefomgeving (ouderenwoning/ kamersituatie) van 65-plussers de omstandigheden van het binnenklimaat gemeten. Op basis van deze gegevens zijn de voor deze omgeving meest geschikte luchtzuiverende plantensoorten geselecteerd. In een vervolgproef is vervolgens op een aantal kamers het effect gemeten van deze planten in de leefomgeving op zowel binnenklimaat als het welzijn en de gezondheid van de bewoners.

Positieve trend
Het onderzoek laat een positieve trend zien van het effect van planten op het welbevinden en de gezondheid van ouderen. Tevens is aangetoond dat een toename van het aantal planten in de leefomgeving van ouderen een positieve invloed heeft op de gezondheidstoestand en het welzijn. De resultaten geven aanknopingspunten voor het opzetten van vervolgonderzoek op grootschalig niveau bij bewoners van woonzorgcentra. Klik hier om het volledige rapport in te zien.

Bron: VHG

Tuin in de stad heeft nog een jaar

GRONINGEN – Het project Tuin in de stad kan nog een jaar op de huidige plek aan de Friesestraatweg blijven zitten. Het komende jaar willen B en W onderzoeken in hoeverre een plan van het Drachtster VDM Wonen kans van slagen heeft. VDM wil negentien woningen bouwen op deze plek. Als het onderzoek positief uitvalt en VDM erin slaagt 14 van de 19 geplande woningen aan de man te brengen, staat niets de bouwplannen nog in de weg.