Inspectie onkruid- en rattenbestrijding

Van mei tot oktober 2013 inspecteren de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Waterschappen gezamenlijk bij hoveniers, plaagdierbestrijders en bij gemeenten of zij onkruid en ratten op de voorgeschreven wijze bestrijden. Het gebruik van producten tegen ongewenste plantengroei is aan strenge regels gebonden, net zoals bij de bestrijding van ratten.

Glyfosaat
Bij de onkruidbestrijding richten de inspecties zich vooral op de toepassing van middelen met de werkzame stof glyfosaat. Resten van glyfosaat zijn de afgelopen jaren in hoge concentraties in het oppervlaktewater aangetroffen en vaak afkomstig van onkruidbestrijding op verhardingen. Gebruik van glyfosaat op verhardingen mag alleen onder strikte voorwaarden. Gebruik van niet-toegelaten middelen bij rattenbestrijding en onzorgvuldig gebruik van middelen kan tot milieu- en gezondheidsschade leiden en in toenemende mate tot resistentie bij ratten.

Gezamenlijk optreden
Gemeenten zijn vaak opdrachtgever voor zowel onkruidbestrijding als voor rattenbestrijding. Zij voeren dat zelf uit of laten dat door hoveniers en andere bedrijven doen. De Inspecties en Waterschappen bundelen nu hun capaciteit en kennis en zullen in gecombineerde teams bij bedrijven en gemeenten nagaan of deze over de vereiste certificaten beschikken, de juiste technieken gebruiken en de juiste middelen toepassen. Bij overtredingen zal worden opgetreden. Klik hier voor meer informatie.

Onkruidbestrijding? Denk vooral ook aan het weer

De winter is op zijn retour en het groeiseizoen staat voor de deur. Kortom: onkruidbestrijders en groenbeheerders moeten weer met grof geschut voor de dag komen. Daarbij zijn zij gebonden aan
strenge milieuregels, waarin niet zomaar overal en op ieder tijdstip bestrijdingsmethoden ingezet kunnen worden. Het weer speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom voorziet Weerinstituut MeteoVista in online planningtools, actuele informatie en een cursus Weer en Onkruidbestrijding.

Met name onkruidbestrijding op verharding vraagt veel aandacht van de onkruidbestrijder. Teveel groen tussen bestrating als tegels of klinkers ontsiert het straatbeeld; maar belangrijker: de groei van onkruid beïnvloedt de toegankelijkheid en levensduur van verhardingen, zoals stoep of weg, nadelig. De goedkoopste manier om onkruid te bestrijden, is het spuiten met herbiciden (onkruidverdelgers). Deze methode leidt bij onzorgvuldig gebruik, of gebruik onder bijvoorbeeld verkeerde weersomstandigheden, echter tot ongewenste neveneffecten. Zo kunnen de herbiciden afspoelen van het onkruid en in het oppervlaktewater terecht komen. Dit is schadelijk voor planten en dieren, maar ook voor de productie van drinkwater. Volgens regelgeving op het gebied van duurzaam onkruidbeheer (DOB) mag er niet op verharde grond gespoten worden wanneer binnen de volgende 24 uur meer dan 1 mm neerslag wordt verwacht en de kans op neerslag groter is dan 40%.

Weten wat het weer doet
Informatie over de hoeveelheid neerslag en het tijdstip van de verwachte neerslag is dus van groot belang
voor de onkruidbestrijders. Weersinstituut MeteoVista heeft daarvoor een online planning- en registratietool
voor het bestrijden van onkruid ontwikkeld die beschikbaar wordt gesteld op Onkruidbeheer.nl. Daar
geven de meteorologen van het weersinstituut advies over de naleving en controle van regels op het
gebied van onkruidbestrijding. Dankzij verschillende tools, waaronder een planning- en registratiemodule en het actuele weerbericht, kan een juiste inschatting gemaakt worden. Zo is er bijvoorbeeld per drie uur een spuitadvies beschikbaar. Daarnaast heeft MeteoVista, onlangs erkend als officiële leverancier van de registratiemodule ten behoeve van de DOB methode, in samenwerking met Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van de Wageningen UR speciaal voor groenverdelgers een cursus Weer en Onkruidbestrijding ontwikkeld. In het kader van Duurzaam Onkruid Beheer krijgen groenbeheerders bij gemeenten, provincies, waterschappen en hoveniersbedrijven met deze cursus inzicht in de relatie tussen het weer en het effect van de bespuiting. Voor de cursus krijgen de deelnemers 2 (van de 4 benodigde) punten voor verlenging van de spuitlicentie. Niks zo veranderlijk als het weer is  dus letterlijk voor groenbeheerders van toepassing. De juiste informatie over weersverwachtingen en het advies hoe daarop in te spelen, is dus van groot belang voor de juiste aanpak van onkruid.

Bron: www.meteovista.com

Verleng uw spuitlicentie

Bent u in het bezit van het vakbekwaamheidsbewijs en wilt u uw spuitlicentie verlengen?
Hieronder staan enkele aanbieders van cursussen.

Aanbieder: Reed Business
Eerstvolgende cursusdatum: n.v.t.; vanaf 1 persoon
Locatie: n.v.t.
Omschrijving: Online cursus
Meer info: www.spuitlicentie.nl
Aantal licentiepunten: Vanaf 1 licentiepunt

Aanbieder: MeteoVista en PPO
Eerstvolgende cursusdatum: vanaf 1 persoon:

  • 24 mei 2012;
  • 4 oktober;
  • 8 november;

Locatie: Zeist
Omschrijving :Met de cursus Weer en onkruidbestrijding krijgen onkruidbestrijders inzicht in de relatie tussen het weer en het effect van de bespuiting met herbiciden. De cursus wordt gegeven door een meteoroloog en een trainer van PPO
Meer info: http://zakelijk.meteovista.nl/
Aantal licentiepunten: 2 licentiepunten

Aanbieder: Terra trainingen
Eerstvolgende cursusdatum: n.v.t.; vanaf 8 personen
Locatie: n.v.t.
Omschrijving: Verlengingsbijeenkomsten Spuitlicentie waarbij de onderwerpen  afhankelijk zijn van de sector waarin u werkzaam bent.
Meer info: http://www.terratrainingen.nl/
Aantal licentiepunten: Vanaf 1 licentiepunt

Aanbieder: Lentiz
Eerstvolgende cursusdatum: 13 juni 2012; vanaf 1 persoon
Locatie: Hazerswoude-Dorp
Omschrijving: Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen. Arbeidsrisico’s, plichten werkgever en werknemer, gevaren bij het klaarmaken en toepassen, risico’s gezondheid
Meer info: http://www.lentiz.nl/
Aantal licentiepunten: 1 licentiepunt

Aanbieder: Citaverde College
Eerstvolgende cursusdatum: 25 mei 2012; vanaf 1 persoon
Locatie: Baexem
Omschrijving: Duurzaam onkruidbeheer
Meer info: http://www.citaverde.nl/
Aantal licentiepunten: 1 licentiepunt

Aanbieder: IPC Groene Ruimte
Eerstvolgende cursusdatum: 11 juni 2012
Locatie: Houten
Omschrijving: Duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Tijdens deze bijeenkomst worden de criteria voor toepassing van glyfosaat op verharding voor uw bedrijf uitgelegd en komen de nieuwe ontwikkelingen aan bod.
Meer info: https://portaal.ipcgroen.nl/
Aantal licentiepunten: 1 licentiepunt