Branchevereniging VHG heeft op dinsdag 11 juli de eerste Excellentie-certificaten uitgereikt. Dat gebeurde op AOC Oost in Almelo. 21 BOL-studenten ontvingen dit certificaat uit handen van VHG-directeur Egbert Roozen en Paul Duijsings, lid College van Bestuur van AOC-Oost, voor het volgen van gastlessen bij groenbedrijven in de regio. De gastlessen maken deel uit van het VHG-programma ‘Excellente scholen – excellente leerbedrijven’.

Excellentie-certificaten

Het programma ‘Excellente scholen – excellente leerbedrijven’ is door VHG ontwikkeld om de kwaliteit van het groene mbo te verbeteren door de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te verdiepen en inhoud te geven. Samen kijken de partijen naar de inhoud en de uitvoering van het lesprogramma en geven daar invulling aan. Mbo-docenten lopen stage binnen de deelnemende bedrijven en de bedrijven verzorgen gastlessen, excursies en/of doe-activiteiten binnen hun specialisme.

Grote interesse

De gastlessen zijn door de deelnemers zeer enthousiast ontvangen. Zo volgden ze gastlessen over onder andere natuurlijk spelen, zwemvijvers, daktuinen, klanten en bestekken. Voor leerlingen met bijzondere interesse in een bepaald onderwerp, verzorgden De Tuinen van Geerdink (Natuurlijk spelen), Farwick Groenspecialisten (Natuurbaden/ Zwemvijvers), Rob Kemperink Hoveniers (Particulier hovenierswerk),  Koninklijke Ginkel Groep (Daktuinen) en Donkergroen BV(Klanten en bestekken) een extra verdiepende gastles.

Nauwe samenwerking

Het programma draait op dit moment op vier scholen en wordt nog uitgebreid met twee extra scholen. Achtergrond van het project is de beleidsnotitie ‘Mooi onderwijs maak je samen’ die VHG in 2016 presenteerde. Hierin pleit de branchevereniging voor maximale samenwerking met onderwijsinstellingen om zo inhoudelijk goed en aantrekkelijk onderwijs te bieden. “In Almelo verloopt dit op een uitstekende manier”, aldus VHG-directeur Egbert Roozen. “Onderwijs en bedrijfsleven werken nauw samen aan mooi en inhoudelijk sterk beroepsonderwijs.”

Verhoging instroom

Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt ook het vmbo in Almelo in dit project betrokken. Bedrijven zullen samen met vmbo-docenten onderdelen uit het lesprogramma verzorgen om zo aan de leerlingen te laten zien hoe veelzijdig het hoveniers- en groenvoorzieningsvak is. Dit moet leiden tot een verhoogde instroom in het groene mbo en uiteindelijk in de sector.

Bron: VHG