VHG organiseert lunchbijeenkomst op Groene Sector Vakbeurs Hardenberg

De Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg komt er weer aan! En zoals u van ons gewend bent, organiseren wij ook dit keer weer onze jaarlijkse Nieuwjaarslunch. Deze vindt plaats op dinsdag 9 januari 2018. We hebben een interessant programma voor u samengesteld. Zo zal Kim van der Leest een presentatie verzorgen over de vernieuwde handleiding De Levende Tuin. Ook krijgt u uitleg over de nieuwe verenigingsstructuur en presenteren wij u de resultaten van onze onderwijsprojecten. 

Kim van der Leest over de vernieuwde handleiding De Levende Tuin: “Het basisconcept van De Levende Tuin is verder verbreed met actuele thema’s en inspirerende voorbeelden. De groenprofessional kan hiermee zijn of haar eigen vertaling naar de praktijk maken. Het gaat  in de nieuwe handleiding over de mogelijkheden van groen bij, op, aan en in gebouwen, woningen en in de openbare ruimte. Daarnaast  is de handleiding sterk klantgericht. Voor elk type klant is een mindmap gemaakt. Deze geeft een overzicht van de verschillende meerwaarden van groen. Verdere verdieping en inspiratie vindt men vervolgens onder de verschillende thema’s, zoals water, temperatuur, biodiversiteit, ontspannen, ontmoeten, duurzame materialen, voedsel/bloemen enzovoorts.”

VHG-stand
Branchevereniging VHG zal ook weer present zijn met een eigen stand op de Groene Sector Vakbeurs. U vindt daar informatie over de behartiging van uw ondernemersbelangen en de andere activiteiten voor leden, samen met onze kennispartners. Dit keer zal naast SAZAS ook Stigas aanwezig zijn. U bent van harte welkom! Voor al onze leden hebben we een leuke attentie klaar liggen. 

Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor deze VHG-lunchbijeenkomst, waarna u zich kunt aanmelden. Vanuit de beursorganisatie ontvangt u bovendien een vrijkaart per post voor de beurs.