Productschappen worden afgeschaft

De product- en bedrijfschappen worden afgeschaft. Dat staat in het regeerakkoord dat VVD en PvdA vandaag hebben gepresenteerd.

Er bestond al langere tijd een meerderheid in de Tweede Kamer voor het afschaffen van de productschappen. Het demissionaire kabinet wilde echter nog geen besluit nemen over de PBO’s.

In het regeerakkoord staat dat de publieke taken van de product- en bedrijfschappen vanaf 2014 worden ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. Hiertoe wordt €31 miljoen toegevoegd aan het budget van het ministerie.

Heffingsverhoging voor hoveniers van de baan

De verhoging van de PT-heffingsverhoging voor hoveniers met 7% is van de baan. Dat is donderdag besloten tijdens de commissievergadering Sierteelt en Groen van het PT.

In de conceptverordening voor hoveniers werd uitgegaan van een verhoging met 7%. Branchevereniging VHG gaf al aan hier tegen te zijn. Onder hoveniers stuitte verhoging op veel weerstand.

‘Lichte aanpassing’
VHG-bestuurslid Rien van der Spek vroeg de commissie om de heffingsverhoging niet door te voeren.

Mijlpaal in proces van samengaan productschappen

Zoetermeer, 15 oktober 2012. De productschappen1) zetten een grote stap in het proces van samengaan van de organisaties in één ketenorganisatie. Per 16 oktober zullen de activiteiten van de afdelingen Marktregelingen en Medebewind van het Productschap Zuivel, het Productschap Tuinbouw, het Productschap Vee en Vlees, het Productschap Pluimvee en Eieren, het Hoofdproductschap Akkerbouw en het Productschap Vis worden samengevoegd in één werkorganisatie: de Medebewindorganisatie Productschappen (MO-productschappen).

Deze organisatie zet de uitvoering van alle regelingen voort die de afzonderlijke medebewinds-afdelingen van de productschappen tot op heden uitvoerden. De samenvoeging van deze activiteiten binnen één werkorganisatie is een belangrijke mijlpaal, en past in het streven van de productschappen om te komen tot een algehele samenwerking in de toekomst. Hiermee wordt  tevens de kwaliteit, continuïteit en efficiency van de werkzaamheden gewaarborgd.

De medebewindorganisatie is nu grotendeels gezamenlijk gehuisvest in Zoetermeer. Het Productschap Tuinbouw verhuist per 1 januari ook naar hetzelfde adres. Informatie over de medebewindorganisatie is vindbaar op www.mo-productschappen.nl Via deze site, en ook die van de afzonderlijke productschappen, kunnen  belanghebbenden de vertrouwde en relevante informatie over de regelingen bereiken.

In 2013 krijgt het proces van samengaan verder vorm door het bundelen van de ondersteunende afdelingen, zoals administratieve, personele, juridische en facilitaire werkzaamheden in één serviceorganisatie.

1) Bij de samenwerking zijn betrokken het Hoofdproductschap Akkerbouw (Akkerbouw, Diervoeder, Wijn), het Productschap Vee en Vlees, het Productschap Pluimvee en Eieren, het Productschap Tuinbouw, het Productschap Margarine Vetten en Oliën, Productschap Vis en het Productschap Zuivel.

Voor vragen over de medebewindorganisatie kunt u terecht bij: Addy Risseeuw, manager MO-productschappen, tel: 06-57565389.
Voor algemene informatie kunt u terecht bij de woordvoerder: Pascalle de Ruyter tel 079 3687933 of per mail naar pderuyter@pve.nl

Ondernemersinbreng gevraagd voor PT-programma’s

Vanaf vandaag kunnen ondernemers en medewerkers van ondernemingen in de tuinbouw- en groensector inbreng leveren voor de programma’s van het Productschap Tuinbouw (PT). Het PT nodigt hen hiervoor per e-mail uit. Via een digitale link is aan te geven welke kansen, knelpunten en ideeën een plek moeten krijgen in de programma’s. De inputronde duurt tot 12 september.

Reacties die binnenkomen worden voorgelegd aan de Ondernemingsplatforms van het PT. Hetzelfde gebeurt met reacties die via partijen als product- en gewascommissies van dragende organisaties van het PT binnenkomen. De platforms beoordelen welke suggesties passen in de programma’s, die steeds verder vorm krijgen. Zij bespraken begin juli de eerste contouren van de inhoud van de investeringsprogramma’s voor 2013.

De tweede helft van september stellen de platforms de programma’s in concept vast. Dit omvat deels concrete projecten en onderwerpen die verder uitwerking vereisen in projecten. Hiervoor volgt een oproep voor (onderzoek)partijen om zich voor uitwerking en uitvoering van het project in te schrijven. De concrete projecten en projectintenties bepalen samen het benodigde budget per programma.

Ondernemers en medewerkers van tuinbouwondernemingen die reacties insturen, krijgen later de conceptprogramma’s toegestuurd. In oktober bespreken de PT-commissies Sierteelt & Groen en Voedingstuinbouw de uitwerking en begroting van de programma’s. Het PT-bestuur stelt ze vast in november. Daarna gaat de uitvoering of oproep voor de projecten van start.

Sinds 1 april 2012 werkt het PT ondernemersgedreven met zes investeringsprogramma’s. Dit zijn Plantgezondheid, Voeding en Gezondheid, Groen en Welbevinden, Energie en CO2, Arbeid en Biobased Economy en MVO. Ondernemingsplatforms stellen de programma’s op, die aansluiten bij de uitvoeringsagenda van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Ze hebben tot doel bij te dragen aan nieuwe afzet- en verdiencapaciteit, verduurzaming ketens, voldoende geschikte werknemers en duurzame innovaties. Platforms bestaan uit ondernemers en medewerkers van bedrijven in de tuinbouwketen en alle (deel)sectoren. Hierdoor is aansluiting bij de praktijk gewaarborgd.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Pinxterhuis, tel. 079 3470651 of e-mail g.pinxterhuis@tuinbouw.nl.